Ibin Ezere

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Fandrisk magiker og språkforsker (1148- aN) med akademisk bakgrunn fra både el-Khez, Hand og Kandhar. Ezere var så vidt involvert i Språkkrigen som ung student i Hand, men deltok ikke i noen kamphandlinger. Fra 1181 aN har Ezere holdt til i Fandrisk Ciunna, der han blant annet har brukt mye tid på å kartlegge astraliteten og nodenettverket rundt Eshryn. Fra 1184 har han også vært en slags uformell rådgiver for provinsens zihim, Simiza el-Baran.


Eshryn logo2.jpg