Kong Armand I Eigatun

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Kong Armand I av Eigatun (674 aN - 718 aN (27 aE), regjeringstid fra Slaget ved Eigatun i 691 aN til sin død. Døpenavn: Armand Aginton. Våpen: Ravnarikets våpen.

Armand Eigatun var den første konge av Ravnariket. Han lot seg krone til konge i en alder av 17, etter slaget ved Eigatun. Hele hans regjeringstid var preget av hans ønske om å forene Ravnariket med Avignon i henhold til sin fars og Storhertug Claude III de Nanterres ønske. Dette førte til stadige gnisninger innad i hoffet, og i 27 aE (718 aN) ble Kong Armand I utfordret til duell av sin gamle kampfelle fra slaget ved Eigatun, Prins Blodige Birger. Kongen ble drept og Birger dødelig såret. På sitt dødsleie ba Birger Lubrique DeRayall ta kronen.

Kong Armand I etterlot seg ingen arvinger.

Se også: