Meshtlan Yarkhan

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Adelig rahelsk selektør som avslørte seg selv og selektørenes drapsliste da han oppdaget at det sto navn på lista som ikke kunne regnes for fiender av Antha. Han ble dømt for å ha brutt Henrettelsesloven, men dommen ble opphevet etter press fra Anthas Løver.

Meshtlan Yarkhan er en av Anthas helter i rahelsk numenisme.