Mirov Boijvonn

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Høvdingen for Boijvonnklanen under Rannsplyndringene og Slaget ved Eigatun. Hans nestkommanderende var den nesten like beryktede Borovich Boijvonn, i Ravnariket bedre kjent som Høvding Dauhand. Mirov Boijvonn skal ha vært uvanlig storbygd, og er derfor kjent på folkemunne i Ravnariket som Høvding Byggvom, en forvanskning av det gardiske navnet.