Alaan

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Mytisk ciunnisk helt som skal ha reddet folket i Eshaan fra en flodbølge ved hjelp av religiøs kraft og overbevisning. De Sannferdige var skeptiske til den intense dyrkelsen av Alaan i Eshaan og det sørlige Ciunna, fordi den tok oppmerksomheten bort fra Elana. Etter gudinnens død, og Samaras invasjon av Maan, vokste kulten rundt Alaan vokst betraktelig, og var en stund den viktigste trosretningen i Esh-Shaan, før den igjen ble fortrengt av mishanismen utover på 1100-tallet.