Det Gawashiske Kompani

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Våpenskjold: På blå bunn et sølv båtratt.

Gawashiske-kompani.jpg

Opprinnelig eidisk økonomisk organisasjon som skulle styre koloniene i Gawashica for det eidiske kongehuset. Kompaniet ble grunnlagt i Tarakvissel i 1079 aN. Tjue år senere ble Kompaniet kjøpt av Mons Ivar og Louis-Patrec DeRayall i en serie hissige oppkjøp. DeRayall-brødrenes nære tilknytning til den ravnarikske kongen, Fuscus I, som var deres nevø, ga Kompaniet en gyllen mulighet til å spre sine aktiviteter i mange retninger. Viktigst var likevel Kompaniets drift av fengselskolonien Veseret, som ble en oppbevaringsplass for religiøse kriminelle. Etter at kong Fuscus I døde fikk Kompaniet ennå friere spillerom i Ravnariket, ettersom den nye kongen, Pérignon III, var medeier i Kompaniet. Ved den beryktede massakren i Radal i 1164 aN var det Gawashiske Kompani sterkt innblandet, da deres leietropper var sentrale i slakten av religiøse sivilister.