Radal

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search
Radal sett nordover

Geografi

Radal er et dalføre i søndre Ravnariket. Radal ligger i nord-sør-retning og er delt i en østre og en vestre del av Rasjø og elva Råa. Ved vestbredden ligger byen Vardsal, og på den østlige bredden ligger byen Haaksby. Tradisjonelt har grensen mellom to skattelen gått midt i dalen, og brua ved utløpet av Rasjø har en tollstasjon. Lengre nord i dalen ligger halvøya Utskjær, kjent for sine volver.

En gammel vei fra før Ravnarikets samling, kalt Kongeveien på folkemunne, følger veien opp i dalen sørfra og tar av til en gammel ruin på vestsiden av sjøen. Hovedveien går videre mot Nordre Radal.

Etter den rahelske invasjonen som etter sigende ble framprovosert av Massakren i Radal (se nedenfor) i 1165 aN ble den østlige halvparten av Radal okkupert av Rahel og innlemmet i det rahelske keiserdømmet. Grensen mellom de to landene har siden gått langs Råa.

Grensen mot Rahel

Nord i dalen ligger et område der det tidligere fantes mange gårder og er rikt landsbyliv, men som nå på det nærmeste er forlatt. Grensen mellom Ravnariket og Rahel går midt gjennom dette området. Nå bor det et fåtall fastboende på stedet, men et gammelt vertshus har blitt stående på den Ravnske siden, til glede for sporadiske reisende og noen få gjenværende bønder med gårder i omegn. Millitære avdelinger fra både Ravnariket og Rahel er innimellom på besøk fordi det er god plass til eksersis og øvelser på stedet.

Historie

Kongens stein

Radal har en helt spesiell plass i Ravnarikets historie. Det var her en mektig Hierofant ble drept 65 aE (756 aN), og Skyggen hadde sitt hovedsete her til Prins Transistus Soutiengorge fordrev dem i 147 aE (838 aN), en begivenhet som feires hvert år i Radal på Kongens dag. Det var i Radal at Prins Transistus Soutiengorge lot seg hylle til konge, og siden har det vært skikk at ingen har vært regnet som konge av Ravnariket uten å la seg hylle på Kongens stein i Radal.

Massakren i Radal

Radal var flere hundre år senere åsted for noen av de mest brutale effektene av religionsforbudet til Kong Fuscus I DeRayall, kalt «Gudløse». Over hele Ravnariket ble de religiøse, både Håndentro, «De Skyggeløse» og de som trodde på eldre naturbaserte religioner, som f. eks. druider og volver, forfulgt under tildels voldsomme tumulter.

Nordre Radal var spesielt utsatt. Den neste kongen var om mulig enda mer fiendtlig overfor religiøse enn sin forgjenger. Kong Pérignon III (Den Hatefulle) sendte soldater som gikk svært brutalt til verks, og hundrevis av barn og voksne ble slaktet ned for fote. Dette er kjent som «Massakren i Radal». Kongen var kjent for å være svak, og tok en rekke ukloke avgjørelser. Under korstoget mot de religiøse provoserte han samtidig Rahel så kraftig at dette var en av årsakene til den senere invasjonen.

Den nåværende kongen, Kong Fuscus den II, har også en streng linje overfor religiøse. Han har så langt ikke brukt like umenneskelige metoder som sin forgjenger, selv om det fortsatt er dødsstraff for å være åpenlyst religiøs.


Se også: