Hånden

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Hånden-troen er en dualistisk religion som tidligere var utbredt over mesteparten av den siviliserte delen av Ravnaverden. Hovedområdet var i de avinske og trilske områdene. Etter at Rahel la store landområder under seg har Hånden fått færre tilhengere.

Hånden-tilhengere ser på verden som en kamparena mellom gode og onde krefter. Førstnevnte er representert ved høyre hånd Kyron som er den gode, skapende kraft. De sistnevnte er representert ved den venstre hånd Equerm som representerer galskap, ødeleggelse og død. Disse kreftene representeres ved tomlene på sine respektive hender, de øvrige fingrene representerer helgener som avspeiler aspekter ved de to kreftene. Håndens hellige tekster er samlet i Håndens bok og Libellus. Disse tekstsamlingene danner grunnlaget for Håndens tilbedelse.

Det finnes en rekke retninger innen Hånden. Av de mer kjente er:

Alle disse retningene beskylder hverandre i varierende grad for å være kjettere og hedninger. Numenistene er den mest utbredte retningen, med khontisk-ortodokse som en god nummer to.

Historie

Håndens opprinnelse ligger langt tilbake i mytisk tid, i det gamle Khont og Ammadia. Håndens første helgen, St. Numena stammer fra denne perioden. I Khonterrikets tid (se: Verdenshistorie) ble Hånden formalisert og Håndens skrifter ble samlet i Håndens bok og Libellus.

I 751 aN (50 aE) ble en ridderorden, Cestus - Håndens riddere, stiftet i Demûre. Ordenens oppgave var originalt å beskytte templer og misjonærer, men gikk raskt over til å være Håndens forlengede arm og en viktig maktfaktor i avinsk politikk.

Hovedsete for Håndens misjonering i Ravnariket ble i 841 aN (150 aE) lagt til Skusle, og ble etterhvert et viktig senter for hele Hånden, særlig etter oppføringen av et St. Kneussustempel der i 914 aN (283 aE). Etter bybrannen i Skusle i 990 aN (299 aE) ble behovet for et samlet senter for Hånden påtagelig, og Skilleby ble valgt, men også den ble brent i 1000 aN (309 aE). Skillepasset ble i 1009 aN (317 aE) gitt av Ravnariket til Hånden etter forlik ved den Khontiske Domstol. Området ble døpt om til Terra Palma, Håndens land, og har vært Håndens hovedsete siden.

I 1182 aN ble Håndentroen kraftig styrket da Antha ble en del av panteonet - se Fornyelsen og rahelsk numenisme.

Se også