Tril

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search
Trils riksvåpen: På hvitt felt en svart vekt

Oligarki dannet i kjølevannet av Khonts nedgang og fall med senter i øya Hand. Trils originale navn var Tril Khaladi, khontisk for "Nytt håp". Tril er enestående i Ravnaverden ved å være styrt av et vismannsråd. Dette består i prinsippet av alle som har fullført utdannelsen til vismann ved Universitetet på Hand, skjønt i praksis er det et utvalg av vismenn i Peltril ledet av en såkalt "nestor" som tar avgjørelsene.

Folk i Tril er en blanding av khontere og avai. Den vanligste religionen er Hånden-tro. Omlag halvparten er khontisk-ortodokse, de øvrige en blanding av numenister og andre trosretninger, men svært mange er ikke-religiøse. Tril har i prinsippet religionsfrihet, og avvikende religioner som de Skyggeløse og Kasharkushdyrkelse forekommer.

Tril er kjent for sine mange vismenn og utdannelsesintitusjoner. Universitetet på Hand er den sentrale utdanningsinstitusjonen for magikere og vismenn, og senter for skolemagien. Universitet i Peltril står for store deler av den høyere utdannelsen innen astronomi, retorikk, geometri, strategi og legekunst. Flere store skikkelser i Ravnaverden her gått eller forelest her. Til Scola Avignensis i byen Avigna blir mange unge adelsmenn og -kvinner sendt for å få sin utdanning.

Hand er sete for Den Khontiske Domstol. Den trilske hæren er bygget opp omkring store legioner, og er en uhyre effektiv forsvarshær, om enn ikke spesielt effektive i angrep.


Historie

Tril ble grunnlagt på de steile klippene som utgjør øya Hand, vest for Grandsee på 200-tallet aN en gang. Landet ekspanderte raskt ettersom avinere, gardere og rahelere brakte Khont i kne.

Fra rundt 300-tallet aN (400 fE) vokste byen Peltril ved elva Hestuin i størrelse og viktighet. Landet ble senere herjet av gardiske stammer, og i 576 aN (115 fE) sto den store Okkultittmuren ferdig. Landets hovedstad ble samtig flyttet til den nå godt beskyttede Peltril.

Okkultittmuren ble svekket utover på 1000-tallet aN (300-tallet aE), og landet ble stykkevis plyndret, erobret og brent utover 1030-tallet aN (340-tallet aE). Hand falt til gardiske styrker i 1122 aN (431 aE), etter 21 års sammenhengende beleiring. I løpet av 1140- og 1150-tallet aN ble garderne gradvis slått tilbake, til Tril kunne reparere Okkultittmuren og gjenetablere trilsk styre slik det hadde vært før invasjonen.