Anno Numeni

From Ravnens wiki
(Redirected from AN)
Jump to navigation Jump to search

Trilsk for Numenas år. Vanlig betegnelse for årsangivelser fra avinsktalende og trilske områder. Brukes også av Den Khontiske Domstol. Forkortes ofte aN. Etter ca. 1080 aN er betegnelsen i universell bruk i Rahel, Ravnariket og Eidaland også. Samaranske diplomater bruker også denne tidsregningen, selv om selve Samara har en egen tidsregning.

Se også