Tidsregning

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Minst tre tidsregningsystemer blir brukt i Ravnaverden. Det eldste systemet blir brukt i Tril, avinsk- og kashariskspråklige områder og i det gamle Khont. Dette systemet teller årene etter helgenen Numenas død, vanligvis forkortet aN, etter det trilske uttrykket anno Numeni, "Numenas år". Numena døde 691 år før slaget ved Eigatun.

Et yngre system teller årene etter slaget ved Eigatun i 691 aN. Dette systemet er enerådende i Ravnariket, Eidaland og blir delvis brukt i Rahel. Årstall blir vanligvis angitt med aE.

Det yngste systemet bygger på gudinnen Coras tilbakekomst til Byrd i 310 aE / 1002 aN. Systemet brukes bare i Byrd og et par områder helt nord i Eidaland. Tidsangivelsen skrives vanlivis eC.

OMREGNINGSTABELL

Fra eC til aE + 310 år

Fra eC til aN + 1002 år


Fra aE til eC - 310 år

Fra aE til aN + 691 år


Fra aN til eC - 1002 år

Fra aN til aE - 691 år

Se også: