Digborg

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

1

Befestet by i områdene som senere skulle bli Ravnariket. Størst i provinsen Rann. Belieiret, inntatt og plyndret av gardere under Rannsplyndringene våren før Slaget ved Eigatun, 691 aN. Borgmuren ble brutt etter to månders beleiring, og byen brent til grunnen og siden aldri gjennoppbygd. Bare et fåtall digborginger slapp unna.

2

Havneby sørvest i Ravnariket, etablert av DeRayall-familien på 800-tallet aN, og oppkalt etter den ødelagte byen i Rann.

Se også