Egog

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

By og emirat i det sørlige Samara. Byen var hovedstaden i den antikke egogiske kulturen, og er regnet som en av verdens eldste byer. Til tross for århundrer med samaransk påvirkning er arkitekturen i Egog fortsatt svært spesiell - nær sagt alle bygninger er formet som en slags store igloer i stein. I geografisk størrelse er Egog den minste av Samaras provinser - det er bare byen og et par små forsteder som omfattes av emiratet.

En eldgammel og prestisjetung utdanningsinstitusjon er å finne i Egog: Universitetet for Metafysikk og Magi, et akademi som har nesten like stor faglig tyngde som universitetene i El-Khez og Hand.