Kong Dag av Eidaland

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

(78 - 173 aE (769 - 864 aN)). Våpen: Kongen bar to våpen. Fra tiltredelsen til 124 aE (815 aN) bar han Sjøungenes våpen: På blå bunn et avrevet ørnehode, sølv, med sølvkrone. Etter dette og fram til sin død bar han: På svart bunn, en sølv sjakk-konge.

Konge av Eidaland fra 99 aE (790 aN) til han abdiserte i 147 aE (838 aN), av huset Sjøungene. Kong Dag av Eidaland er en av de mest dramatiske skikkelsene i Ravnaverden. Ved hans tiltredelse i en alder av 21 var det lite som tydet på den betydningen han skulle få både for Eidaland og Verden.

Dags regjeringstid kan deles i tre perioder. Første del fra tiltredelsen til 109 aE (800 aN) var han en habil, om enn ikke spesielt bemerkelsesverdig konge. I andre perioden gikk Dag inn i en 15 års radikal tvil. I henhold til slottskrønikene skal han ha spurt om selv de enkleste ting som pengers verdi og landets beliggenhet. I mangel av en styrende hånd gikk Eidaland inn i en dyp krise, økonomisk og millitært. I løpet av perioden smuldret landet opp, og til slutt var bare sentrale områder rundt Tarakvissel under kronens kontroll. I 124 aE (815 aN) brøt kongen ut av sin selvpålakte handlingslammelse. I løpet av få år slo han tilbake gardere og ravnarikinger i en serie briljante slag. I 127 aE (818 aN) slo Kong Dag Ravnariket i slaget ved Hallaborg, med så store tap på den ravnarikske siden at Ravnariket mistet kontroll over store deler av riket (se: Kong Transistus I Soutiengorge).

I 147 aE (838 aN) abdiserte Kong Dag til fordel for sin sønn og trakk seg tilbake for å studere taktikk. Han underviste i krigskunst ved universitetet i Peltril og la grunnlag for Avignons fleksible bruk av tungt kavaleri, en taktikk som reddet dem i krig mot Kush i 228 - 235 aE (919 - 926 aN).

158 aE (849 aN) døde kongen i en ulykke ved universitetet, 95 år gammel. Selv på sine eldre dager skal han ha beholdt sitt ungdommelige sinn og røde hår. Kong Dag har siden vært dyrket som nasjonalhelt på linje med Salgawash Sjøfareren i Eidaland.