Kong Fuscus II DeRayall

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Kong Fuscus den andre (Kong Fuscus II) var konge av Ravnariket fram til høsten 1182 aN, da han ble avsatt og henrettet. Han overtok makten i år 1166 aN, samme år som Rahel overtok større deler av de sørlige delene av landet. Hans forgjenger, Pérignon III (den Hatefulle), var en svak konge. Da Kong Fuscus overtok makten var Ravnariket svekket, og naboene i både nord og sør hadde tatt for seg av landområdene.

Kong Fuscus den II fikk aldri noe kallenavn, som er uvanlig blant ravnarikske konger, men han fortsatte den samme trenden som hans far startet, så religionsutøvelse i enhver form ble straffet med døden i Ravnariket. Kongens godt betalte og velutrustede Hird var av den grunn fryktet blant de få som fortsatt valgte å være religiøse. Naturlig nok forsvant både dyrking av Hånden-panteonet og de Skyggeløse nesten helt fra Ravnariket i denne perioden.