Kushittisk kasharkushittisme

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Før de nær-mytiske kushittene Kong Hargar Lekh og Garchar Rasch grunnla den moderne kushittiske kasharkushittismen for mange hundre år siden, var tilbedelsen av det hellige fjellet lite organisert. Rasch samlet og konkretiserte de hellige tekstene og sangene, mens Lekh formaliserte trosgjerningene og organiserte et presteskap. Det sies at Teneth var til stede ved ordineringen av den første presten, og at samtlige kushittiske prester er blitt ordinert i tempelet i Maschi Tirnu siden.


Grunnleggende ideer

Kasharkush har skapt de kasharkushittiske stammene, og Hans eneste bud til dem er å ære Ham og å forbli ved fjellet som ga dem liv. Teneth er vokteren av det kushittiske folkets trygghet og moralske verferd, og alle kushitter plikter å følge prestenes veiledning. Man takker Kasharkush daglig for grøden og det gode livet. De tre andre kasharkushittiske stammene (khonterne, kasharene og rhubilene) har sviktet sin skaper, selv om kasharene har blitt ved fjellet, og rhubilene fortsatt later som om de ærer Ham.


Skapelse

Verden ble dannet av tilfeldige brytninger i urkaoset, og kontinentene ble formet av ulike guders handlinger. Kasharkush observerte de andre gudenes fomling, og på menneskene som Sa'illah, Cora og Elana plasserte rundt omkring. Han fant ut at Han ville skape sin egen menneskerase, en overlegen gruppe mennesker som kunne være verdige å tjene Ham. Først lot han det hellige fjellet stige opp av jorden på stedet han ville gjøre til sitt. Så skapte han det kasharkushittiske folk. Han lot dem tjene Ham, og var tilfreds med det Han så. Men de andre gudene var misunnelige på Hans folk, og forsøkte å korrumpere og forlede dem. Verst av alle var Hånden, som ikke engang hadde giddet å skape sine egne mennesker. Han forledet Deil Khont og hans stamme av "khontere" til å tilbe seg, og fikk dem til å forlate fjellet, og blande seg med andre folk. Kasharkush forsto at Han trengte assistenter til å passe på menneskene. Han valgte ut to mektige individer blant fjellets dyr, og ga hver av dem en bit av Hans kraft. De to dyrene, som var henholdvis en kronhjort fra de vestlige skråningene og en ørn fra de østlige skrentene, ble til demonene Antha og Teneth. Antha skulle passe på de vestlige stammene, og Teneth skulle passe på de østlige. Men selv Anthas kraft var ikke nok til å hindre Hånden i å korrumpere resten av de vestlige stammene - avinske misjonærer lurte kasharene til å begynne å tilbe den slu Hånden. På den østlige siden av fjellet var ting bedre - de to stammene der holdt sammen, og forble ved fjellet, til den ene av dem bestemte seg for å dra på vandring vestover. Anført av Anchar Rhubíl ble "rhubilene" også frafalne, selv om de selv hevder at de fortsatt tilber og ærer Kasharkush.


Menneskesyn

Det kushittiske folket er overlegent alle andre mennesker, fordi Kasharkush skapte de kasharkushittiske stammene bedre enn alle andre stammer, og av de opprinnelige kasharkushittiske stammene er det bare kushittene som har klart å leve slik Han ville det. Mennesket er for så vidt fritt til å gjøre sine egne valg, men en kushitt er likevel forpliktet til å ære Ham, og å holde seg i landet som Han har satt av til oss.


Organisasjon

Etter Hargar Lekhs reform av prestegjerningen er alle kushittiske prester blitt ordinert i det store tempelet i Maschi Tirnu. Det første en kushittisk prest må gjøre er å vandre til toppen av det hellige fjellet og hedre Kasharkush personlig. Først da er presten skikket til å lede folkets åndelige gjerninger. Presteskapet er ledet av en øverste åndelig, som har tatt over den personen fra sin forgjenger i et spesielt rituale. Siden Rasch' omorganisering av samfunnet er den øverste presten (som kalles "ruki") også statsoverhode i Kush.

Utbredelse

Det store flertallet av innbyggerne i Kush er kushittiske kasharkushittister. Utenfor landets grenser er det knapt noen som praktiserer denne formen for kasharkushittisme.