Origo

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

1

Halvmytisk fyrtårn i Gawashica. Salgawash Sjøfareren skrev i sin loggbok ved den første reisen til Wanton at skipet kom over et enormt fyrtårn plassert på et nes på en ellers ukjent landmasse nordvest i Gawashica. Wantoneserne kalte dette fyrtårnet Origo, men kunne ikke fortelle hvem som hadde bygget det.

Den trilske geografen Claudius Zula postulerte i 1139 aN at Blekh-gadesherne må ha utvandret fra det østlige Wantonica til det samme landområdet som Origo er plassert på, men ingen har hørt fra dem på flere generasjoner.
Kart produsert i Fandria etter 1160 aN har som regel markert Origo som et eget kontinent og verdensdel, men denne tendensen har foreløpig ikke spredt seg. Enkelte geografer kaller verdensdelen for "Blekhica" etter gadesher-stammen som skal ha reist dit.

2

I iniy, den ideelle moral som oppnås ved full balanse mellom ytterpunktene i de tre moralske akser. Den tilstanden dette gir skal åpne for betydelige overnaturlige krefter for det moralske mennesket.