Sa'illisme

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Samaranerne ser ikke på noe av dette som "tro", de vet sin guds og sitt lands historie. Sa'illah har skapt universet, planeten og alle menneskene, og har satt sine demoniske etterkommere til å styre over landet som han ga til sitt folk. Det er ikke tillatt å drive med noen form for religiøs aktivitet i Samara, for det er å fornærme sultanen og hans ætt. Det godtas at man ærer sultanen som en guddommelig skikkelse, og hans slektninger likeså, men det er underforstått at vise, lærde mennesker ikke gjør slikt. Religion er noe som er forbeholdt enkle, uintelligente individer.


Grunnleggende ideer

Sultanen og hans familie er guddommelige demoner, efreti, og er representanter for sin ættefar Sa'illah, som har skapt alt. Den delen av verden som er varm nok for disse ilddemonene (gjennomsnittstemperatur på omtrent 35°C eller mer) er samaransk territorium, for det er slik Sa'illah har bestemt det. Resten av verden er overlatt til de gudløse tomsingene som ikke har fattet sannheten. Sultanens ord er lov. De øvrige efretiene har ikke samme status, men de har rett til å kommandere vanlige mennesker så lenge deres ord ikke går i mot sultanens. Sultanens nærmeste slektninger styrer over provinsene i det enorme landet, og er å betrakte som likestilte sultanen i status så lenge han ikke er til stede. Magi er hellig, og skapt av Behuddina for å hindre fremmede demoner og småguder i å plage menneskene.


Skapelse

Sa'illah skapte universet, og han skapte planetene og menneskene for å gi en behagelig tilværelse til sitt kjærlighetsbarn med demonen Behuddina. Alle mennesker er skapt av Sa'illah, men det er opp til dem selv om de vil bo i Samara eller styre rundt på egen hånd utenfor den tropiske sonen. De andre gudene og demonene der ute er ikke skapt av Sa'illah, men er naturlige forekomster av villfarende eterisk materiale. Behuddina er skaperen av den samaranske magiske tradisjon, og det er enhver talentfull samaraners plikt å studere magi.


Menneskesyn

Mennesket har fri vilje, og alle vanlige mennesker er likeverdige. Unntaket er de som behersker magi - disse er i besittelse av en guddommelig kraft som de plikter til å benytte for samfunnets beste, og de er derfor overlegne andre mennesker. Menn og kvinner er likestilte - riktignok er det bare mannlige efretier og ibliser som kan bli sultan eller emir, men demoner er da heller ikke mennesker. Når et menneske dør, blir han eller hun til en eterisk skapning, en al-hatmi, som skal respekteres av de levende. De mektigste av al-hatmiene tar demonisk form, og får æren av å tjene sultanen personlig.


Organisasjon

Det finnes ikke noe samaransk presteskap. Medlemmer av sultanatets kongefamilie har ansvaret for å holde sannheten tilgjengelig for folket, og sultanen er jo guddommelig, så det er ikke noe behov for åndelige ledere blant menneskene. Det er forbudt å forkynne noen form for religion i Samara, og alle innbyggere forventes å være tilbedere av Sa'illah gjennom sultanen, selv om det ikke er et formelt krav om dette. Enkelte av emirene har utnevnt egne åndelige veiledere, med tittelen yarshud, som kan spre emirens åndelige visdom til folket.


Utbredelse

Sa'illismen er unikt samaransk, og den store majoriteten av befolkningen tilhører denne "troen". I tillegg ser en del kushitter, fandriere og erfundier på seg selv som sa'illister, selv om de ikke mottar ordre fra sultanen.