Sharqa

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Mytisk magiker som skal ha vært hoffmagikeren til Kong Felos av Behud-Zeolis, og vært i besittelse av en forbløffende magisk makt på en tid da metafysikken var en gåte for de aller fleste. Etterlatenskaper etter Sharqa er nylig blitt oppdaget i kongens gravkammer utenfor Zeht-el-Namrah av oppdageren Minrah el-Zafrat.