Kong Felos

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Konge av oldtidsriket Behud-Zeolis fra cirka år 80 fN til opprettelsen av sultanatet Samara i år 6 fN. Felos' lange regjeringstid antas å ha en sammenheng med hans svært mektige hoffmagiker Sharqa, som skal ha hatt tilgang til en senere tapt type tidsmagi. Han var også regnet som en usedvanlig vis og mektig konge i sin samtid, og ekspanderte Behud-Zeolis både østover og vestover, og skal ha overtalt qemsittene til å underkaste seg riket uten motstand. Kongens offisielle tittel var emehr, som bokstavelig betyr "konge" på den da gjeldende versjonen av zuolisk. I 1185 aN ble kongens gravkammer funnet utenfor byen Zeht-el-Namrah av metafysikeren og oppdageren Minrah el-Zafrat.