Soutiengorge

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Våpen: På blå bunn, tre gyldne roser.

Soutiengorge.jpg

Soutiengorge er en av tre adelsfamilier med tronsrett i Ravnariket. De to andre er familiene DeRayall og Eigatun. Familien er oprinnelig fra Vannes sør i Avignon. Flere riddere av huset Soutiengorge fulgte den avinske ekspedisjonsstyrken under Cedrique Aginton i 690 aN (1 fE) og deltok i slaget ved Eigatun året etter.

Familien fikk tronsrett etter at den unge Transistus Soutiengorge (se: Kong Transistus I Soutiengorge tok over styringen i det sørlige Ravnariket og fordrev Skyggen fra deres hovedsete i Radal i 147 aE (838 aN). Kong Transistus I Soutiengorge utgjorde en stabil kongsmakt, og er i Ravnariket utsatt for noe nær en helgendyrkelse, og ansees som landets «virkelige konge». Familien har siden hatt tronen i vekslende perioder, blant annet i den ekstremt korte tiden under Transistus III Soutiengorge, som ble drept av Kong Fuscus I "den Gudløse" i 407 aE (1098 aN), høsten samme år som han ble kronet. Den sittende monarken er Fontana Soutiengorge (fra 1182 aN), men hun har så langt ikke vært i landet - borgerkrigen, samt ekteskapet med Kong Renard av Ceuil-Malmaison holder henne på avstand.