Transigentus Teus

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

(1146-1171 aN)
Teus var en banebrytende trilsk språkforsker ved Hand fra 1160 til sin død i 1171 aN. Han mottok mye kritikk for sine språktrær, hvor han blant annet postulerte at det samaranske språket var helt adskilt fra de ammadisk-beslektede, og at det også var eldre enn det ammadiske moderspråket. Dette satte sinnene i kok hos skrifttro khontisk-ortodokse, som anså en slik uttalelse for å være blasfemisk. I 1164 aN utløste Teus' rival Oleus Petrus Vini en langvarig fysisk konflikt mot Teus og hans tilhengere, som utviklet seg til den trilske språkkrigen som varte fram til Teus ble massakrert av Vinis tilhengere i Dre i 1171 aN.