Cwnth

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search
Cwnth2.png

Maansk nasjon sør for Samara og Xopimeri i Gawashica. Cwnth slapp relativt billig unna den samaranske invasjonen på begynnelsen av 1000-tallet aN, men sto last og brast sammen med sine allierte i nord, og fikk sin militærstyrke og sin økonomi kraftig ramponert av innvandrerne. Av de gjenværende landene i Maan er det Cwnth som har jobbet hardest for å beholde den maanske kulturen, og landet er fortsatt formelt sett i krig mot flere av landene i Khontica pluss Ryohti. Det som er igjen av det øverste presteskapet for Elana har flyktet til Cwnth, der de geistlige blir behandlet som kongelige, selv om befolkningen i stor grad har gitt opp de Sannferdiges tro. Innbyggerne i Cwnth er sammensatt av kiriner og ectichreier, men de to folkegruppene blander seg i svært liten grad, så det finnes i praksis ikke noe eget cwnthisk folk - innbyggerne definerer seg stort sett etter etnisitet og religiøs tilhørighet. Cwnth er en slags føderal republikk, der lederne for de ulike bystatene innenfor landets grenser møtes jevnlig for å samordne politikken. Det er hver enkelt bystats ansvar å håndheve og administrere lover og regler innenfor sitt område - det er stort sett bare militæret og myntenheten som er universelle størrelser. Dette gjør det vanskelig for Cwnth å ha en fungerende utenrikspolitikk, og det tar stort sett svært lang tid for landet å endre retning i internasjonale saker. Likevel er det hevet over enhver tvil at Cwnth regner nabolandene Ectinia og Chrei som sine venner og allierte. Republikken har ingen formell hovedstad - lederne for de ulike bystatene møtes jevnlig for å utforme nasjonal politikk, men veksler på hvor de treffes. Grunnloven krever at de seks lederne blir enige før de forlater det månedlige rådsmøtet, som av og til fører til dagesvis med møtevirksomhet innestengt i en av byenes rådskammer. Det siste rådsmøtet vedtok, etter bare to dagers diskusjon, var at det ikke lenger skulle være tillatt å diskriminere kiriner på bakgrunn av deres etnisitet eller språk.

Bystater