Ectinia

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Kongedømme sørvest i Maan i Gawashica med grense mot Samara, Xopimeri, Cwnth og Kir. Ectinia er et jordbruksland med en lang, stabil historie, og en kultur som har endret seg lite siden ectichreiene begynte å tilbe Elana på 400-tallet aN. Til tross for landets lange kystlinje mot havet i vest, har det aldri hatt noen utpreget kystkultur. Hovedstaden, Esma, ligger inne i landet, og Ectinia har i grunnen bare et par kystbyer av noen størrelse. Det vanligste språket i Ectinia er uxmara, men også ciunnisk er utbredt, spesielt i øst. Den sørligste delen av landet har en liten, men raskt voksende kirinsk minoritet, som i stadig større grad står for landets maritime virksomhet.

Etter Elanas fall, og den påfølgende oppløsningen av de Sannferdige, har Ectinia offisielt fortsatt å være et land "som ærer Gudinnen", men uten noen religiøs organisasjon utover en slags moralsk veiledningstjeneste kalt Veiviserne, og som består av tidligere Sannferdige som gir råd om livets gang etter Gudinnens bortgang.

Provinser

Ectinia består av seks provinser ledet av hver sin adelsfamilie. Provinsene har en stor grad av selvstyre, og de viktigste av dem (spesielt Seris og Dirra), er nærmest som selvstendige bystater. Hovedstaden, med omliggende herligheter, er en provins styrt direkte av tronen, eller tradisjonelt av en av kongens søsken eller barn. Kongeparet døde nylig i en skipsulykke, imidlertid, og etterlot seg åtte år gamle Dronning Nub'char som den eneste gjenlevende av Esma-slekten.

Esma

Hovedstaden er Ectinias største by, og landets eneste befestede sådanne. Den ble bygget av Sannferdige misjonærer på 300-tallet, og har vært hovedstad siden ectinerne ble omvendt rundt hundre år senere.

Dirra

Sørøst for Esma ligger senteret for landets landbruksproduksjon, den grisgrendte byen Dirra. Denne byen er rik, og tradisjonelt viktig. Adelshuset Dirra er en av familiene som er tettest knyttet til kongehuset.

Seris

Inntil nylig var Seris den minst viktige av provinsene, en fattig og døsig provins i havgapet, men de siste årenes innvandring av kirinske sjøfolk har snudd dette dramatisk - Silis Kama'chen sørget for å få i gang et svært produktivt samarbeid med kirinerne, og havnen i Seris er i løpet av de siste tre tiårene blitt landets viktigste handelssentrum.

Zuma

Ectinias nordligste provins har slitt stort med at nabolandet Samara ikke vil handle med ectiniere, og har blant annet forsøkt seg på å bygge en vennskapsby ved grensen designet for å være mest mulig innbydende for samaranerne og deres demoniske emirer, skjønt så langt til liten nytte.

Kilik

Lengst sør ligger en nesten utelukkende kirinsk provins, og denne er da også styrt av landets, og verdens, eneste kirinske adelsfamilie. Kilik har få innbyggere, men en trygg økonomi basert på fisk og tømmer.

Urek

Lengst øst i landet ligger provinsen Urek, en langstrakt, fjellrik region langs grensene mot Xopimeri og Cwnth, der innbyggerne lever av sauehold og gruvedrift.