Kir

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search
Kir.png

Maans sydligste nasjon. Kirinene var i utgangspunktet et nomadefolk som ble fordrevet av den xopiske jordbrukskulturen i dagens Ectinia på 200-tallet aN, og som trakk sørover, og etter hvert ble bofaste innerst i fjordene i dagens Kir. Her utviklet de en kultur basert på fiske, jakt og sanking, og etablerte statsdannelsen Kir i år 519 aN. Denne nasjonen overlevde i stor grad på grunn av det ulendte terrenget, som gjorde det temmelig vrient for de mer utviklede landene i nord å etablere noen kontroll over kirinenes land. Kirs hovedstad er byen Krun, og innbyggerne er nesten utelukkende kiriner. De siste årene (etter omtrent 1178 aN) har kontakten mellom Kir og enkelte andre land økt, mye på grunn av kirinsk utvandring, særlig til Fandrisk Ciunna og Cwnth. Utvandringen har skjedd i takt med en kraftig økning i folketallet i Kir på grunn av vesentlig forbedrete helseforhold. Det store flertallet av innbyggerne i Kir tilber vannånder, såkalte undae, og ærer spesielt de av dem som har manifestert seg som noiader. Viktigst av disse er Azana, som har sitt eget tempel i Krun, der hun rådgir troende kiriner og administrerer de øvrige noiadene. Azana og de fleste andre manifesterte noiader i Kir presiserer overfor befolkningen av det er undae som skal tilbes, ikke noiader, men dette faller ofte for døve ører. Kir er en slags teokratisk republikk, ledet av et råd bestående av pensjonerte fiskere og åndefarere, kalt "Rådet av Eldste". Kir har ikke noe særlig til organisert forsvar, men den tidligere byvakten i Krun ble på slutten av 1000-tallet gjort til en slags nasjonal garde, som beskytter rådsmedlemmer på reise og har ansvar for å organisere borgervern om eksterne farer truer.

Det kirinske folket organiserer seg vanligvis i store familiegrupper orientert rundt felles interesser og arbeidsfelt, gjerne bestående av rundt tjue medlemmer. Hver familiegruppe velger seg en spesifikk undae å tilbe. Når barna i en slik gruppe blir gamle nok til å utføre selvstendig arbeid, velger de fleste å finne seg en annen familiegruppe å leve med, for å finne seg livspartnere som ikke er deres egne søsken.

Forholdet mellom Kir og nabolandet Chrei ble kraftig forsuret etter at Supay-kulten tok makten der, ettersom den kirinske minoriteten ikke lenger står fritt til å reise inn og ut av landet, så mange av innbyggerne i Kir har mistet kontakten med slektninger og venner på nordsiden av grensen.


Eshryn logo2.jpg