Druide

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Medlem av presteorden knyttet til de Skyggeløse og de mer sjamanistiske religionene. Ordenen er historisk sett hyppigst observert i Eidaland, Ravnariket og Gardariket. Druidene er animistiske og baserer seg i all hovedsak på urter og ritualer. De aller fleste druider er pasifistiske. Den tradisjonelle drakten for druider er en lang, hvit kjortel, men det har vært observert andre drakter også.

Historie

Druidenes opprinnelse er omdiskutert, og i flere kretser ryktes det at druidene har vært eller er splittet i flere grupper.

Druidenes høyeste råd er Det Hvite Råd som ledes av en erkedruide. Rådsmøter holdes i den hellige Lund, et ukjent sted i Gardariket. Mindre, hellige steinsirkler finnes spredt i det nordlige Ravnariket, Eidaland og trolig i Gardariket. Det Hvite Råds oppgave er å vokte skogen og livet i den. Den første erkedruiden het Melkior og fikk druidenes hellige oppgave av Kravek, slik det er skildret i legenden om Melkior og Kravek.

Nyere tid

Druider er ikke vanlige lenger. Mange mener de forsvant for rundt hundre år siden etter at Hånden overtok troen til befolkningen i Eidaland og de skyggeløse ble forbudt i Ravnariket. Andre mener de trakk seg tilbake til villmarkene nord i Eidaland og til sine røtter i Gardariket.

Se også