Gardariket

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Våpen: På sølv felt en oppslått, tohodet rød drage.

Land med ujevn styreform øst for Gråfjellene og nord for Okkultittmuren, sentrert i de dype skogene ved elva Hestuin. Navnet Gardariket brukes i Ravnariket, Eidaland og Byrd. Landet blir kalt Gardia av garderne selv, Gardija av trilere og kushitter. Gardariket er et av de største landene i Ravnaverden, og et av de minst kjente. Mot nord grenser det i følge Salgawash Sjøfareren mot et ensomt isøde, kun befolket av mer eller mindre ukjente barbarstammer og eventyrskikkelser.

De gardiske herskere kommer til makten gjennom prinsippet "den sterkestes rett". Hver hersker, mannlig eller kvinnelig, får et uvisst antall barn med ulike maker. Hvert barn fødes, og sendes så hjem med sin ikke-herskende forelder, for så å vokse opp på dennes hjemsted (man får kun ett barn med hver make, tvillinger unntatt). Når den regjerende hersker i Gardariket så føler at det er på tide å utnevne sin etterfølger, evt. dør, budsendes alle barna, og en alles kamp mot alle (med alle midler tilatt) følger. Det av barna som alene overlever, er Gardarikets neste hersker. Det vil dermed si at det er svært viktig for de gardiske herskerætlinger å være både modige, snartenkte og listige - foruten skruppelløse og i besittelse av meget gode rådgivere. Slik har det gardiske herskersystem fungert siden Vladimir den Grusomme, som egenhendig drepte 7 brødre og 4 søstre.

I Gardariket er magi tillatt, og man går ut fra at antallet magikere er svært høyt. Minst en av herskerens obligatoriske 3 rådgivere må være magiker, og utvelgelsesprosessen er lang og hard. Det sies at enkelte av de gardiske magikerne kan skape seg om til drager, men dette ryktet har aldri blitt bekreftet.

Geografi

Mesteparten av Gardarikets nordøstlige del er dekket av enorme barskoger, og langt de fleste av innbyggerne der lever i byer i trærne. Mot vest strekker Gråfjellene seg, og i de bratte områdene rundt Gardapasset er det ødemark. I Gråfjellene lever et av Gardarikets mest kjente rovdyr, snøløvene (beslektet med Rahelsk katt), som har skylden for mangt et dødsfall i Gardapasset gjennom tidene.

I Gardariket forekommer en grønn halvedelsten, såkalte "drageskjell". Den innerste bymuren rundt hovedstaden er dekket av slike.

Det hevdes fra flere pålitelige kilder at det i de gardiske fjell fremdeles lever drager. Dragen i Gardarikets våpen henspiller på disse. Dragen i nord, en av verdens underverker, skal befinne seg i Gardariket.

Historie

Hovedstad fra dannelsen til oppgjørene etter Slaget ved Eigatun i begynnelsen av 690-årene aN var Ogash. Under tumultene og lederstriden som fulgte Boijvonn-klanens fall ble byen brent ned. Byen ble bygget opp igjen under navnet Zalamir (Askebyen), og er Gardarikets største by, omgitt av tredoble murer. I 998 aN ble byen igjen omdøpt, denne gangen til Obnorsk etter den nylig avdøde Dronning Obnora.

I tiden rundt årtusenskiftet aN (rundt 300 aE) var det den kvinnelige herskeren Dragomir som regjerte. Dragomir var en stolt, stridbar og populær hersker med 6 barn, og Gardariket er spådd en strålende framtid.