Felosier

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Folkeslag i sentrale til sørlige deler av Samarica. Felosiene stammer fra det zuoliske folket som også samaranere stammer fra, og det er sannsynlig at de to folkeslagene var ett fram til grunnleggelsen av Samara. Felosiene har sin egen religion, så enkelte historikere mener at felosier er etterkommere etter samaranere som ikke ville tilbe Sa'illah og sultanene. Til tross for felosienes åpne tilbedelse av guden Samad har de stort sett fått være i fred for forfølgelse av sultanatets agenter, i motsetning til for eksempel tilhengerne av toflisk animisme og andre religiøse avvikere. Felosiene er ganske tallrike, og er spredt over et større område sentralt og sør i Samara, konsentrert rundt ørkenen som utgjør provinsen Badiyah-Felosi. Flertallet av felosier snakker felosisk.

Nyere undersøkelser av oldtidsriket Behud-Zeolis har vist at den felosiske kulturen stammer fra dette, og at navnet "felosisk" kommer av rikets siste konge, mytiske Kong Felos. Disse oppdagelsene har skapt en ny interesse for felosisk egenart og kultur, og denne tidligere så lojale minoritetsgruppen har begynt å distansere seg noe fra det samaranske.