Kadra Baras

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Khezisk skolemagiker og magiteoretiker, utdannet ved el-Khez og Akademiet. Baras ble nylig med på ekspedisjonen mot Origo, i utgangspunktet som assistent for den xopiske metafysikeren Xen-Hivu. På den reisen gjorde Baras flere oppsiktsvekkende oppdagelser, blant annet funiculus, og skal etter sigende ha rettet opp i en feil i matrisen ved tempelkomplekset i Seseco.