Lerga Agma

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Egogisk opprørsleder som anses av det egogiske folk som den rettmessige obur av Egog, og som derfor er etterlyst av de samaranske styresmaktene. Agma-slekten var i før-samaransk tid herskere av Egog.