Novotrilsk

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search
Novotrilsk.png

Statsdannelse nordøst for Gardariket. Landet ligger, som Kush, øst for Østfjellene, og er således geografisk plassert i Wantonica, men regnes blant landene i Khontica på grunn av kulturlikhetene og den geografiske nærheten.

Novotrilsk ble grunnlagt av den ekstreme ortodokse folkeføreren Telius Dhark i 1020 aN, og var ment å skulle være en ny versjon av antikkens Khont. Det tok imidlertid ikke lang tid før landet ble bekjempet og erobret av Gardariket, og det var en dårlig integrert del av det store gardiske riket fram til 1124 aN, da Novotrilsk igjen rev seg løs.

Landets hovedstad er kystbyen Molvosk, og landets statsreligion er teliansk-ortodoks Hånden-tro.