Telius Dhark

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Khontisk-ortodoks prest og profet (999-1056 aN) som sies å ha mottatt et kall fra Hånden om å samle de mest renrasede khontiske etterkommerne og samle dem til en egen stat. Før han fikk det kallet, var han en usedvanlig streng fortolker av de khontiske Hånden-skriftene, og han forfattet boken "Å leve i Sannhet", som beskriver i detalj hva en ekte Hånden-tilbeder må gjøre og tenke for å være tro mot sin gud og seg selv. Denne boken blir sett på som en noe ekstrem og apokryf tekst i khontisk-ortodoks lære, men deler av den blir brukt i den daglige prestegjerningen i Tril.

Etter at Telius fikk det angivelige kallet fra Hånden, tok han med seg tusenvis av mer og mindre khontisk-ættede trilere og avinere på en land marsj mot nordøst, og grunnla det religiøse samfunnet Novotrilsk.