Rioia

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Viktig kystby i Maan. Rioia er det administrative sentrum for Fandrisk Ciunna, og er i løpet av 1100-tallet blitt Maans nest viktigste havn etter Niehtet i Ryohti. Selv om en stor del av innbyggerne i byen er av ciunnisk opprinnelse, er den svært preget av fandrisk kultur. Det er også mange andre folkeslag som er representert i byen, blant andre ryohtier, xopier og khezere. Havnebyen Rioia var en ganske uviktig by i Ciunna før Samara invaderte Maan. Den ble tatt tidlig av de fandriske og kheziske marinetroppene som var leid inn for å kjempe sultanatets sak langs kysten sør for de subtropiske områdene, og ble gjort til base for invasjonens skip. Da krigen var over, og Samara annekterte det sultanen så på som sitt, ble den lille fliken av land som lå mellom Chrei og Samara, og som tidligere hadde vært ciunnisk, overlatt til fandrisk kontroll. På det tidspunktet var den ciunniske befolkningen temmelig desillusjonert, og følte at deres gudinne Elana hadde sviktet dem. Fandrierne gjorde sitt beste for å integrere sine nye undersåtter, og omvendte en del til vezenittismen og salgivismen, men tilbedelsen av Elana er fortsatt den største religionen i området, selv om ectichreiene og de andre maanske folkene for en stor del har forlatt denne troen.

Stemningen i Rioia kan beskrives som optimistisk og travel. Den velkjente fandriske åpenheten preger byen, og får selv de mest apatiske ciunnaiene til å ta del i det yrende handelslivet. Byens mange vertshus operer side om side med gatematselgere, og knapt noe gatehjørne er fritt for en eller annen form for handel.

Innbyggere

Det bor omtrent tusen innbyggere i Rioia. Minst halvparten av dem er fandriere, rundt femten prosent er khezere, tjue prosent er ciunnai, og resten en miks av ryohtier, xopier og eidere. Det er også en samaransk ambassade og et kirinsk konsulat i byen.
Det finnes ikke skikkelig statistikk over religiøse fraksjoner i Fandria, men det kan antas at rundt førti prosent av Rioias innbyggere er vezenitter, og kanskje tjuefem prosent er salgivister. De fleste av ciunnaiene er enten ikke-religiøse eller tviholder på sin gamle Elana-tro, og resten er en miks av andre trosretninger.

Viktige steder

Zihimens palass er en lav, firkantet kloss i hvit stein som står like utenfor havneområdet. Innsiden er ikke spesielt rikt utsmykket, for den sittende zihimen, Simiza, foretrekker en formell stil. Det er så å si alltid hektisk aktivitet her, zihimens sekretærer og rådgivere flyr fram og tilbake hele tiden.
Havneområdet er også svært hektisk - militære og sivile skip av alle størrelser kommer og går i høyt tempo, og det foregår ivrige diskusjoner om engroshandel, religiøse spørsmål og diplomati langs moloene hele døgnet.
Det kheziske kvarteret ligger rett ved siden av havna, og består av mørke smug med et mystisk preg.
Den samaranske ambassaden er plassert et stykke sør for palasset, og er langt mer grandiost utsmykket enn zihimens palass, med en drøss tingt bevæpnede vakter og en stor indre hage full av eksotiske vekster.
Gyllene Klockan har et vertshus like ved vestporten, og denne bygningen er satt opp etter eidisk skikk, i grått og brunt bindingsverk, og med et enormt ur over inngangsdøra.