Dalisesa

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search
Dalisesa2.png

Tidligere nasjon på øyene øst for Samarica, og sør for Wanton. Dalisesa var den største og mest dominante av de dalisesiske nasjonene da de ble annektert av Samara i 941 aN.

Under opprøret i Khezia (1183-1185 aN) gled Dalisesa nærmest umerket ut av samaransk kontroll, og begynte å agere som selvstendig nasjon. Fra midten av 1185 har Dalisesa tatt steget helt ut av Samaras sfære - sultanatet er i ferd med å tape terreng til opprørere både i Maan (se Uusha) og i Samarica, og har gitt opp å gjenvinne kontrollen over daliseserne i overskuelig framtid.

Dalisesas hovedstad er den gamle kulturbyen Sa'Gang Pol, der kongefamilien igjen er å regne som nettopp kongefamilie, og har børstet støv av den gamle tronen. Prinsesse Ging har gjort om handelslaugets forlatte stasbygning til palass, og tatt tittelen dronning. Hun har samlet et råd bestående av representanter for hver av de seks store øyene, for de fem største handelshusene og for de tre ikke-rojale høyadelsfamiliene. Rådet har makt til å gi lover og fastsette nasjonale retningslinjer, og monarken selv er rådets ordstyrer, men har ellers en symbolsk posisjon.