Uusha

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search
Uushas riksvåpen

Middels stor øy utenfor vestkysten av Maan. Øya tilhører formelt det samaranske emiratet Al-Anun, men har siden rundt år 1130 aN vært kontrollert av pashakwongiske mishanister. Det er to brukbare havner på øya: Sura ligger i le for havet på østsiden, og er hyppig brukt av de lokale fiskerne, mens Seseco, som i sin tid var en tempelby for de Sannferdige, ligger ut mot havet i nordvest, og har lite aktiv trafikk i moderne tid.


Før den samaranske invasjonen var øya en del av statsdannelsen Anun, selv om innbyggerne nesten utelukkende var pashakwongoer. Anunittene brukte øya som semi-nøytralt handelssted, og var det eneste stedet i Anun hvor handelsfolk og andre fra Swuneni og Ryohti hadde tilgang.

Fra 1186 aN kan Uusha regnes som en selvstendig republikk, i og med at de mishanistiske opprørerne har full kontroll, har etablert et stabilt regime, og har begynt å knytte diplomatiske kontakter med land som Kir, Ryohti og Ectinia. Sura er hovedstad, og huser en felles ectinsk-ryohtisk handelspost.