Harek av Khont

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

(378 - 441 aN (317 - 250 fE)). Prest og evangelist innenfor Hånden-troen. Harek av Khont ble født i Khont by det året den falt, og foreldreløs ble han tatt vare på av flykninger og brakt til Tril. Der virket han som Håndenprest. Harek satte seg fore å samle de mange muntlige historiene om Hånden, slik at det ikke skulle gå tapt ettersom eldre khontere falt fra. Med dette mål for øyet reiste han rundt i de gamle khontiske områdene, Tril, Ammadia og Avin for å samle den gamle lærdommen fra sitt falne folk.

I 416 aN (275 fE) var samlingen og redigeringen klar. I sin trilske oversettelse heter verket De Libra Palma og er kjent som Håndens bok i resten av verden.

Harek kalte seg selv Harek av Khont, men var i Tril kjent som Harek Chonticus eller som Harek Evangelicus på grunn av sitt virke.