Rhubilia

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search
Rhubilias våpen med omriss av Teneth på et gult felt

Statsdannelse nordøst i Khontica siden 1178 aN. Rhubilia er et konstituert monarki, og hovedstaden heter Ancharia etter den mytiske stammelederen Anchar Rhubíl. Statsreligionen i Rhubilia er rhubilsk kasharkushittisme.

Rhubilene etablerte seg i området etter den første krigen mot kushittene på midten av 300-tallet aN, og ble fort innlemmet i den ekspanderende gardiske statsdannelsen. Rhubilene holdt seg i stor grad for seg selv, og beholdt sin egenart. Da Gardariket begynte å gå i oppløsning i 1160-årene samarbeidet rhubilene med Novotrilsk om løsrivelse. De ble hardt motarbeidet av Kush, men vant det avgjørende slaget mot den kushittiske hæren ved Ancharia i 1178 aN, og vant med det sin frihet.