Sharqas arkanum

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Omstridt arkanum som skal ha vært funnet og løst av oldtidsmagikeren Sharqa for over tusen år siden, men som har vært ukjent fram til notater om det ble funnet i graven til Kong Felos i nærheten av Zeht-el-Namrah i 1185 aN. Etter at disse notatene ble funnet, har en liten gruppe skolemagikere arbeidet med å kartlegge arkanumets muligheter, og ved midtsommer i 1187 aN skal det første offisielle forsøket på å praktisere magien skje ved Eshryn i Fandrisk Ciunna. Magien skal være av en hittil ukjent type, og kan se ut til å dreie seg om kontroll av tid. Det har også vist seg at samtlige av matrisene utledet av arkanumet er knyttet til den så langt teoretiske funiculus, som betyr at de bare kan aktiveres langs en linje som går rundt kloden over steder som Eshryn, Seseco, Origo, Gudenes Plass og Faghan, blant andre.


Eshryn logo2.jpg