Suleiman el-Guren

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

986-1019 aN (395-480 aE)

Fandrisk oppdagelsesreisende som fornyet og forbedret draft, kart og navigasjonssystemer etter Salgawash Sjøfareren. Særlig kjent for sin kartlegging av farvannene i Rahel og Fandria. Han forsvant sporløst på en ekspedisjon for å kartlegge den samaranske kysten.

Etter at fandriske fjøfolk fikk kontakt med tofliene kom det fram at Suleiman var blitt henrettet av agenter for den samaranske emiren av Toflis, og at hans datter Isila var blitt drept av samaranerne da han ble arrestert ombord på skipet Velstand.