Ucheiala

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Øy utenfor kysten av Fandrisk Ciunna, omtrent en times båtreise fra Rioia. Øya har vært base for pirater og tigulimaq i noen år, for det meste for å plyndre samaranske skip og kystbyer. I 1186 aN tegnet zihim Simiza el-Baran en avtale med emir Hakhmet Nusht-Baan esh-Shedim av Khopi-Khrei om at de fandriske myndighetene skulle rydde opp på øya og sikre at piratvirksomheten skulle stoppe. Kir inngikk en ikkeangrepspakt med sultanatet, og vil i tillegg avvikle tigulimaq-tradisjonen, eller gjøre den om til noe annet.

Ucheiala har ingen permanent befolkning utover piratstasjonene.