Scatia

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search
Scatias riksvåpen, basert på klanssymbolet til Clwyd

Tidligere selvstendig øyrike nord og vest for Eidaland, nå gardisk provins, om enn bare nominelt. Sør-Scatia er for det meste lyngheier og gress-sletter. Lenger nord ligger høylandene, og i Nord-Scatia finner man en større øygard. Rett øst for Scatia ligger den store øya Arran.

Scatias største by heter Tuain Rioch, og denne var hovedstad for riket fram til det ble erobret av garderne. I praksis er den fortsatt hovedstad, og sete for Ard Rí, også under gardisk og delvis byrdisk okkupasjon.

Scatere er et gammelt folkeslag som stammer fra shezere. Språket deres ligner ikke på noen av språkene som blir snakket på fastlandet, med unntak av rahelsk. Scaterne driver med fiske, jordbruk og sauehold, og er kjent for sine vakre, mønstrede ullstoffer. Unge scatere reiser ofte som leiesoldater til fastlandet, og i de fleste store kriger som har vært utkjempet i Ravnaverden har det vært kontingenter av scatiske leiesoldater, gjerne på begge sider i konflikten.

Scatia var et monarki, kongen ble utpekt ved tvekamp. Øyriket hadde en sterk flåte, men var stadig plaget av byrdiske sjørøvere, og lå i en slags evig krigstilstand med Byrd om herredømmet over øya Arran. Etter den gardiske invasjonen på slutten av 1140-tallet aN tok Neksij-klanen kontroll over øyene, men i 1151 ble den gardiske flåten senket av en stor, umerket flåte, som siden har holdt både gardiske og byrdiske skip borte fra den scatiske kysten. Etter dette har Scatia vært avskåret fra fastlands-Gardariket, og Neksij-klanen mister stadig mer av kontrollen.


VERITAS

Den umerkede flåten er rahelsk. Admiral Gabhur Asheia fikk Hoffrådet med på at rahelerne ikke kunne la sine fjerne slektninger på Scatia slite med gardisk overherredømme uten en sjanse til å gjenvinne sin frihet på likefot, og fikk tillatelse til å senke den gardiske okkupasjonsflåten. Det måtte imidlertid gjøres fordekt, siden Rahel og Gardariket fortsatt nominelt er allierte. Gardariket har ikke vært i stand til å sjøsette noen ny flåte, blant annet fordi det store rikets ressurser er spredt for tynt, og landet har havnet i mer eller mindre åpen strid med både Novotrilsk og Rhubilia. Det spiller også inn at Neksij-klanen er dårlig likt blant de andre adelshusene i landet, og ikke får noe særlig med hjelp.